สถานีวิทยุลุ่มน้ำวัง One More Love FM คลื่นของคนที่มีหัวใจเดียวกัน ท่าผาเรดิโอ
เลขที่ 5 หมู่ที่ 5 บ้านท่าผา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160
โทร 054-291766, 087-9874862